Aansprakelijkheid

 1. Het volgen van yogalessen en het achter laten van spullen geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Yogastudio Namasté aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yogales(sen) en het achter laten van spullen, bij de studio.
 2. Yogastudio Namasté werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yogalessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Yogastudio Namasté aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure.
 3. Yogastudio Namasté biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les.
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Informeer bij de docent wanneer je een oefening niet begrijpt.

Lidmaatschap

Yogastudio Namasté werkt met een 10-lessenkaart. Deze kaart is 12 weken geldig. Na 12 weken dient men een nieuwe kaart te kopen zolang men yogalessen wil blijven volgen. Mochten er na 12 weken nog ongebruikte lessen op de kaart staan dan kunnen deze altijd ingehaald worden of gebruikt worden bij speciale activiteiten van Yogastudio Namasté, zolang men een geldige leskaart heeft. Het is niet mogelijk om na beëindiging van het lidmaatschap nog openstaande lessen te gebruiken. Yogastudio Namasté hanteert geen opzegtermijn en restitueert geen openstaande lessen van de leskaart.

lakshmi-logo-wit-klein
partner-logo01
provoet-wit
proefdiervrij
eco-bio-wit
recycle-wit